Affärsidé och strategi

Vi ger din fastighet en ny identitet

Realist Fastighetsutveckling hjälper Sveriges största fastighetsägare att arbeta strategiskt med konceptutveckling, profilerings- och uthyrningsfrågor. Vi identifierar framtida behov och skapar rätt förutsättningar för att öka fastigheternas värde och attraktivitet på den rådande marknaden.

Vi utgår alltid från fastighetens styrkor. Både de uppenbara och de dolda. Vilka förutsättningar har fastigheten? Vilka kan vi skapa? Varje fastighet och varje läge är unikt! Det är också alla relationer. Vi kommer inte bara med kreativa lösningar som får din fastighet att leva upp, vi kommer också med ett stort personligt engagemang som får projektet att ta fart. För oss är alla relationer till uppdragsgivare och kunder värdefulla, vi ser gärna att de blir långvariga.

Eftersom konkurrensen om ”rätt hyresgäster” bland fastighetsägarna blivit allt hårdare, gäller det att fastigheten får en tydlig profil. Vår första utmaning är alltid att hitta den egenskap hos fastigheten som kan bli kärnan för konceptet. Genom att arbeta med en helhetsbild ger vi fastigheten en identitet som företag vill förknippas med.

Realist fastighetsutveckling guidar er genom hela er fastighetsresa. Det är en komplex bransch, men är det som gör den så spännande! Att våga tänka kreativt och långsiktigt är nödvändigt för att lyckas. Vi försöker alltid utmana oss själva och efter lång erfarenhet känner vi igen en bra idé när vi får den! Tillsammans med våra uppdragsgivare gör vi fastighetsbranschen mer intressant!