Realistmetoden

Realistmetoden steg för steg

Realistmetoden presenteras i detalj och sin helhet under ett personligt möte för intresserade fastighetsbolag.

Marknadsanalys

Hur ser den rådande och framtida situationen för uthyrning ut?

Områdesanalys

Hur ser konkurrensen ut?

Fastighetsanalys

Tillsammans med en arkitekt går vi igenom alla ytor och möjligheter!

Profilering

Vad gör fastigheten speciell? Vi skapar ett attraktivt koncept!

Brief

För att alla ska arbeta mot samma mål behövs bra underlag och tydliga riktlinjer.

Projektledning arkitekt

Vi ser till att den färdiga produkten lever upp till kraven.

Projektledning reklambyrå

En kampanj och marknadsföringsmaterial tas fram!

Uthyrning

Vi hittar rätt hyresgäster som kan betala rätt hyror och håller i visningar.

Rapportering

Ett par möten i månaden brukar vara lagom + skriftliga rapporter!